קם ושות', משרד עורכי דין ונוטריון

עורך דין יהונתן קם הוא בעל רישיון נוטריון, אשר הוסמך על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים לכהן כנוטריון ולהנפיק את כל האישורים הנוטריונים הנדרשים. ניתן לקבל באמצעות משרדנו גם אישור אפוסטיל.

נורטיון בגבעת שמואל 

האישורים הנוטריונים ניתנים על פי רוב באותו היום וכאשר מדובר במצב בו הנזקק לאישור הנוטריוני אינו יכול להגיע למשרדנו, קיימת אפשרות לבצע את האישור במקום הימצאו [לדוגמה: אדם המאושפז בבית חולים וזקוק לאישור נוטריוני דחוף, אדם מבוגר המרותק למיטתו ומבקש לערוך צוואה וכו'].

 נוטריון בגבעת שמואל

שכר שירותי הנוטריון נקבע על ידי משרד המשפטים ומתעדכן מידי שנה. התעריפים מחייבים את כל הנוטריונים ולא ניתן לגבות סכום אחר מהקבוע בתקנות.

 נוטריון בגבעת שמואל

ניתן לעיין בתעריף שירותי הנוטריון המעודכן ליום 1.1.22, המחייב גם את משרדנו, באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים [להורדה].

 נוטריון בגבעת שמואל נוטריון בגבעת שמואל 

האישורים הנוטריונים הניתנים במשרדנו על ידי עו"ד יהונתן קם :

- אימות חתימה של אדם על מסמכים שונים.
-
אישור העתק נאמן למקור של מסמכים.

- אישור תרגום של מסמכים – וניתן באמצעות משרדנו לבצע תרגום מכל שפה.

- אישור תצהיר.

- תעודת חיים – אישור שהאדם בחיים.

- אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר.

- אישור עריכת מסמך.

- אישור עריכת צוואה.

- אישור הסכם ממון בין בני זוג.

- אישור יפוי כוח נוטריוני – לבנקים למשכנתאות, לרכישה או מכירת נכס וכו'.

- אישור אפוסטיל – אישור מסמכים למדינות המנויות על אמנת האג.

- אישור נכונות מסמכים רשמיים – תעודות רשמיות של המדינה, לשימוש בחו"ל.

- כל אישור נוטריוני אחר הנדרש, בהתאם לחוק הנוטריונים.

וטריון בגבעת שמואל נוטריון בפתח תקווה נוטריון בבני ברק נוטריון ברמת גן נוטריון עו"ד יהונתן קם