קם ושות', משרד עורכי דין ונוטריון

משרדנו מטפל בעל העניינים המשפטיים המתעוררים בקשר למיסוי עירוני וארנונה.

כך, לדוגמה, אנו בעלי הידע והניסיון לבדוק את חיוב הארנונה שהתושב מקבל לביתו והתאמתו לצו המיסים הרלבנטי.

אנו מטפלים גם במדידת נכסים, באמצעות מודדים מוסמכים, לצורך בחינת חישוב השטחים במיסוי העירוני המוטל על התושב.

 

אנו עורכים חוות דעת משפטית, לאור הפסיקה וההלכות המחייבות בתחום המיסוי העירוני והארנונה.

 

משרדנו מטפל בכל ההליכים המשפטיים הנדרשים, במקרה שהתושב סבור שהחיוב שגוי - הגשת השגה על החיוב, הגשה וייצוג בערר בפני וועדת הערר וייצוג בערעור על החלטת ועדת הערר.

 

במקרים הנדרשים אנו מייצגים את הלקוח במשא ומתן מול הרשויות, בהגשת תביעות השבה על גביית ארנונה ביתר וכן בייצוג התושב  בכל הערכאות המשפטיות כנגד תביעות על חוב ארנונה.

עורך דין ארנונה עורך דין מיסוי עירוני עורך דין בגבעת שמואל עורך דין בפתח תקווה עורך דין יהונתן קם עורך דין בנימין גרוסמן עורך דין צבי קם

 

  • תביעות ארנונה
  • בדיקת חיוב ארנונה
  • מיסוי עירוני
  • השגה על חיוב שגוי
  • ייצוג בערר וערעור
  • השבת מס שנגבה ביתר
  • מו"מ מול העיריה