קם ושות', משרד עורכי דין ונוטריון

משרד עורכי הדין קם ושות',  מציע ללקוחותיו סיוע משפטי כולל לעמותות ולשותפויות.

משרדנו מטפל בהליך להקמת העמותה והשותפות ורישומן, מלווה את חבריה במהלך פעילותה השותפת, ובמקרה הצורך אנו נבצע עבורן את ההליך לפירוק העמותה והשותפות ולמחיקתן מהרשויות.

במהלך פעילותן השוטפת, אנו מטפלים בכל הנוגע לצד המשפטי של ההתקשרויות העסקיות, היחסים בין חבריה, עריכת דיווחים לרשויות, ביצוע הפעולות לקבלת אישור על ניהול תקין ועוד כיוצ"ב.


עורך דין שותפות עורך דין עמותה עו"ד יהונתן קם עורך דין בגבעת שמואל

  • רישום עמותה
  • הקמת שותפות
  • ליווי שוטף
  • אישור ניהול תקין
  • פירוק ומחיקה